I Vaše nesnáze s vodou můžou být minulostí

Kopané studny - Provádíme:


  • Opravy a rekonstrukce veškerých kopaných studní.
  • Čištění a dezinfekce veškerých studní.
  • Dále provadíme veškeré montáže, demontáže a výměny čerpadel
    Pro veškeré hloubění, čištění, rekonstrukci a demontáže používáme ověřené technologické postupy schválené příslušným Báňským úřadem

 

Popis prací


Spouštěné studny
Takzvané spouštěné studny jsou klasické kopané studny vypažené skružema. Při hloubení těchto studní se postupuje podkopáváním, kde skruž svou vahou klesá a spouští se hlouběji až na požadovanou úroveň, proto spouštěné studny. V našem regionu převládají většinou studny o průměru 80 až 100cm.,výjimečně 150 až 300cm. Spouštěné studny mají oproti vrtu výhodu že se dají kdykoli vyčistit, opravit, popřípadě prohloubit. U takových studní je interval čištění a údržby co 5 - 10 let.

Není až tak důležité kolik vody ve studni je ale jaký má přítok. A proto základem dobře fungující studny je?Čistá studna?. Čištění studní není radno podceňovat, protože nečistoty usazené ne dně tlumí pramen čili přítok a to má taky vliv na množství vody.

Globálním problémem v dnešní době je pokles hladiny spodních vod. tzn. Kde kdysi měli 1.8m mají dnes 90 cm vody apod. Není nutné zasypávat studnu! Tento problém má jediné řešení a tím je prohloubení studny.Pozor prohloubení studny je třeba předem odborně prokonzultovat, obvzlášť v horských oblastech, protože né každé podloží má vhodné vlastnosti a voda může unikat.

 
Nové spouštěné studny
Před zahájením realizace nové studny je dnes zapotřebí zajistit několik náležitostí. Je zapotřebí zajistit stavební povolení na příslušném stavebním úrade. Další fázi je zjištění stavu podzemních vod.Určení pravděpodobné hloubky pramene spodní vody. Na základě těchto informací se zhotoví projektová dokumentace. Studna se hloubí v průměru skruží 1m. (vnitřní průměr) Do 1m se vkládají 2ks.skruže o rozměrech 1000x500 mm. Celková hloubka studny se volí 2 a více metry pod hloubku pramene spodní vody abychom docílili dostatečné množství vody pro následné využití.

 
Kamenné studny

Staré kamenné studny se mnohdy dochovaly až do současnosti a některé z nich jsou nadále v dobrém stavu a funkční. Tyto studny byly hloubeny a vykládány lámanými kameny. V některých oblastech se použila břidlice či cihly. Proto, že kameny byly kladeny jeden na druhý, největším problémem jsou průsaky nečistot do studny. Těsnost u takových studní je prakticky nulová. Celý vrch studny do hloubky 2,5m. se proto rozebírá a osazuje skružemi, ty se potom spárují a těsní proti povrchovým nečistotám.
Kamenné studny jsou náchylnější na znečištění než studny spuštěné a proto interval čištění doporučujeme do pěti let.

Studny z kamenů se nedají prohlubovat, při hloubení se může porušit vazba a může dojít k postupnému znehodnocení celé studny. Pokud je studna hluboká do 4m, jsme schopni celou studnu zrekonstruovat tak, že ji rozebereme a osadíme novými skružemi.

Kontakt

Jiří Holík

holikjiri@seznam.cz

Havlíčkova 396
Rakovník
269 01

+420 734 453 768

Vyhledávání

Copyright © 2008 - 2009 Rodut webdesign

Vytvořte si web zdarma!Webnode

Copyright © 2008 - 2009 Rodut webdesign